Završna konferencija u okviru projekta PRODRVO

Upriličena je završna konferencija na projektu „Jačanje konkurentnosti i inovativne prednosti drvoprerađivača i proizvođača namještaja kroz klasterske incijative i asistencije-PRODRVO“, 17.07.2020. koja je imala za cilj da predstavi dosadašnje aktivnosti Klastera DRVO u oblasti jačanja konkurentnosti članica i internacionalizacije poslovanja kao i buduće inicijative Klastera i nastojanja da se ostvari pozitivan impakt na razvoj drvoprerade i proizvodnje namještaja.

Obzirom na specifičnost situacije izazvane virusom COVID-19, sama završna konferencija bila je manjeg obima i okupila je predstavnike drvoprerađivačkog sektora, Agencije PREDA i Privredne komore RS. Osnovni zaključak konferencije predstavnika realnog sektora je da treba sumirati negativne efekte poslovanja izazvane virusom COVID-19 i koristiti sve prilike i mjere koje se budu kreirale za ublažavanje efekata.