[rev_slider alias=”main_slider”]

Proizvodi

1.Rezana građa, furnir i elementi

Kada je u pitanju primarna drvoprerada, ukupan kapacitet pilana iz Klastera DRVO prelazi količinu od 100.000 m3 tehničkog drveta (trupaca). Najzastupljenije vrste drveta u regiji su: bukva (koja je predominatna vrsta), hrast, jela i smrča. Rezana građa i elementi od jasena, javora, oraha, bagrema i graba se prerađuje u manjim količinama i samo kao specijalna narudžba. Rezana građa i elementi se isporučuju u svježem, sušenom, parenom i termo-tretiranom stanju. Furnir je proizvod koji nastaje preradom trupaca posebnog kvaliteta. Proizvodi se rezanjem furnirskih trupaca posebnim noževima, a primjenu nalazi u proizvodnji dekorativnih drvenih panela, vrata, prozora, podova, itd.

 2.Podovi (parket, tradicionalni – seljački pod, pod od ljepljenih elemenata, brodski pod)

Parket je jedan od najpoznatijih proizvoda od drveta. Njegova izdržljivost i ekonomske karakteristike, sa primjenom dizajna, čini ga veoma atraktivnim proizvodom. Preduzeća iz Klastera „DRVO” su aktivna u proizvodnji visoko kvalitetnih parketa i podova proizvedenih uglavnom od bukve i hrasta. Preduzeća nižeg stepena obrade se bave proizvodnjom elemenata za parkete i podove. Pored proizvodnje proizvoda namjenjenih za upotrebu u zatvorenim prostorima, preduzeća iz klastera se bave i proizvodnjom drvenih podova (podloga) za otvorene prostore, odnosno vanjsku upotrebu.

3.Namještaj

Preduzeća iz Klastera “DRVO” bave se i proizvodnjom namještaja od punog drveta, pločastih materijala, MDF ploča i tapaciranog namještaja. Većina proizvođača namještaja bavi se proizvodnjom namještaja po mjeri (po zahtjevu kupca), iako postoje i veoma dobri primjeri serijske proizvodnje namještaja. Na ovom mjestu možete dobiti više informacija o namještaju i njegovim proizvođačima.

-Kreveti i namještaj za spavaće sobe
-Kuhinje i kuhinjski elementi (kuhinjske fronte, radne ploče)
-Namještaj za dnevne boravke
-Kupaonički namještaj
-Namještaj za vrtove i bašte
-Stolovi
-Stolice
-Tapacirani namještaj

4.Građevinska stolarija, vrata i stepeništa

Preduzeća iz Klastera “DRVO” bave se i proizvodnjom drvene građevinske stolarije za objekte različitih namjena. U pitanju su prozori i vrata za domaćinstva, poslovne prostore, javne institucije, vjerske objekte, itd. Proizvodnja se obavlja za poznatog kupca i u skladu sa njegovim zahtjevima.

5.Drvene kuće i objekti

Na samu pomisao o drvenoj kući, većina ljudi zamišlja idealnu vikend kuu negdje u prirodi…Drvo je savršen građevinski materijal u prirodnom smislu – propusno je i “diše” te osigurava povoljnu vlažnost i toplinu, a temperatura drvenih trupaca u unutrašnjosti uvijek je jednaka temperaturi vazduha u tim prostorijama. Drvo sprječava i statički elektricitet i kolanje prašine po prostorijama.

Ukoliko želite da zadovoljite zahteve zdravog stanovanja, ugodnog boravka, ili možda samo želite prostor za odmor, rad sve vaše zahtjeve ispuniće članovi Klastera “DRVO”, koristeći za izgradnju vrste drveta prema željama kupac

6.Proizvodi za transport i ambalažu – Palete

Transport bilo koje vrste robe uglavnom zahtjeva drvenu palete i ambalažu za jednostavno i efikasno manipulisanje tokom utovara i istovara transportnih sredstava. Drvene palete svih vrsta dio su proizvodnih programa preduzeća – članova klastera. Palete se isporučuju kompletno završene ili u elementima (spremnim za sklapanje). Toplinski tretirane, palete kao proizvod ispunjavaju sva pravila i procedure za transport roba koji se odvija na području EU zemalja i šire.

7.Ogrevno drvo, briketi, peleti

S obzirom na značajne šumske resurse regije koji predstvaljaju odličnu sirovinsku bazu, Članovi Klastera “DRVO” su se specijalizovali za proizvode kao što su drvo za ogrev i briketi. Kao relativno nov proizvod na našem tržištu su peleti.

Drveni peleti su vrsta drvenog goriva koje se uglavnom pravi od presovane piljevine, a krajnja neto emisija ugljen-dioksida kod sistema grijanja na ovu vrstu proizvoda izuzetno je niska. Količina ugljen-dioksida koja se emituje tokom sagorijevanja peleta jednaka je količini ovog gasa koju drvo potroši tokom rasta.

8.Uređenje interijera

Uređenje interijera svih vrsta objekata.

9.Pogrebna oprema

Specifični proizvodi koji se proizvode od najkvalitetnijih vrsta drveta.

10.Ostali proizvodi od drveta

Igračke i igrališta za djecu.

Imate li neko pitanje?

Želite li postati član Klastera DRVO