Potpisani ugovori za izvođenje praktične nastave u drvoprerađivačkim preduzećima sa područja Prijedora

Dana 08.10.2015. došlo je do potpisivanja ugovora između Mašinske škole iz Prijedora i osam drvoprerađivačkih preduzeća sa područja grada Prijedora. Praktična nastava za učеnicke koji pohađaju smjеr tеhničar za obradu drvеta će se izvoditi u firmama „Javor“ D.o.o., “Grossist” D.o.o. , “Prozori Potkozaje” D.o.o, “Gavranovic” D.o.o., “Nova Marko Di” D.o.o., “Marić” D.o.o., “Masterwood” D.o.o. , “Stolarija Vujčić” Szr.
U školskoj 2014.-2015. praktična nastava se izvodila u 7 drvoprerađivačkih preduzeća sa područja Grada Prijedora i to: „Javor“ D.o.o., “Grosist” D.o.o. , “Prozori Potkozaje” D.o.o, “Gavranović” D.o.o., “Nova Marko Di” D.o.o., “Mastervud” D.o.o. , “Stolarija Vujčić” Szr.

Svi vlasnici preduzeća u kojima se izvodila praktična nastava su izrazili veliko zadovoljstvo sa učenicima koji su redovno dolazili na praksu ističući da je ovo mali iskorak u školovanju stručnog kadra za oblast drvoprerade i da se treba nastaviti sa aktivnostima i inicijativama da učenici više vremena provedu na praktičnoj nastavi u proizvodnji.

U školskoj 2015.-2016. praktična nastava u okviru drvoprerađivačkih preduzeća će biti organizovana za učenike trećeg i četvrtog razreda smjera tehničar za obradu drveta i izvodiće se dva puta sedmično.

Inicijativu za organizaciju i izvođenje praktične nastave podržalo je Ministarstvo prosvjete i kulture RS i gradonačelnik Prijedora, g-din Marko Pavić.