Klaster DRVO Prijedor

Klaster drvne industrije i industrije namještaja “DRVO” sa sjedištem u Prijedoru je osnovan 1. avgusta 2005. godine na inicijativu lokalnih preduzeća i uz podršku Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor – PREDA.

Klaster “DRVO “Prijedor je organizacija čiji su ciljevi poslovno povezivanje, edukacija, razmjena informacija i unapređenje poslovanja preduzeća i preduzetnika aktivnih u okviru drvne industrije i industrije namještaja, te unaprijeđenje uslova obavljanja djelatnosti prerade drveta, proizvodnje proizvoda od drveta i namještaja, praćenje tehničko tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti i usklađivanje zajedničkih interesa.

Status klastera organizacija je dobila sklapanjem ugovora za realizaciju projekta klasterizacije sa Republičkom Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske – RARS, u maju 2007. godine.

Klaster “DRVO” Prijedor trenutno u članstvu ima 40 poslovnih subjekata koji se bave primarnom preradom drveta, proizvodnjom građevinske stolarije, namještaja i ostalih proizvoda od drveta. S obzirom da firme članovi imaju sjedište na ukupno 5 susjednih opština i gradova (Banja Luka, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad i Prijedor), može se reći da Klaster “DRVO” ima regionalni karakter.

Misija

Klaster “DRVO” Prijedor je organizacija čiji su ciljevi poslovno povezivanje, edukacija, razmjena informacija, razvoj drvne industrije, kao i usklađivanje zajedničkih interesa članova. Svojim aktivnostima Klaster doprinosi unapređenju poslovanja preduzeća i preduzetnika koji se bave drvoprerađivačkom i srodnom djelatnošću, kao i poboljšanju uslova za rad drvne industrije i industrije namještaja.

Vizija

Vizija Klastera “DRVO” Prijedor je da prema aktivnostima i koristi koju donosi svojim članovima postane najorganizovanije poslovno udruženje, i da područje sjeverozapada Republike Srpske i BiH bude prepoznatljivo po stepenu razvijenosti drvne industrije i kvalitetu finalnih proizvoda od drveta.

Ciljevi

  1. Rast Klastera kroz privlačenje novih članova i razvoj novih usluga.
    2. Poslovno povezivanje i umrežavanje i razvoj više lanaca vrijednosti.
    3. Razvoj ljudskih resursa za potrebe drvne industrije i industrije namještaja.
    4. Promocija Klastera, članova i regije uopšte.
    5. Međunarodna saradnja.

Kako mi radimo?

Poseban akcenat u aktivnostima Klastera stavljen je na promociju regionalne drvne industrije i industrije namještaja, razvoj ljudskih resursa, jačanja kooperativnih odnosa između članova i umrežavanje Klastera sa svim zainteresovanim institucijama i organizacijama. Cilj Klastera “DRVO” je da svojim aktivnostima poboljša konkurentnost drvne industrije i industrije namještaja, i pruži podršku firmama u podizanju nivoa finalizacije proizvoda. U tom smislu, organizovanje zajedničkih posjeta sajmovima i proizvođačima opreme, studijskih posjeta, stučnih seminara i treninga u skladu sa potrebama članova, značajno doprinosi ostvarenju navedenog cilja.

Značaj Klastera za razvoj ekonomije i smanjenje stope nezaposlenosti prepoznat je i od strane nekih od ključnih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija. Zbog toga Klaster “DRVO” ima podršku Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor  PREDA, Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća – RARS, Holandske razvojne organizacije – SNV, Njemačkog društva za tehničku saradnju – GTZ i projekta FIRMA koji realizuju USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj) i SIDA (Švedska agencija za međunarodni razvoj). Navedene organizacije su u proteklom periodu značajno pomogle realizaciju projekata Klastera, a time i njegovu samoodrživost i rast. Jedan od rezultata podrške ogleda se i u činjenici da Klaster “DRVO” postaje prepoznatljiv na području cijele jugoistočne Evrope kroz aktivno učešće u mreži Klastera. Zajedno sa klasterima drvne industrije iz Srbije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Makedonije, Klaster “DRVO” je osnovao mrežu klastera koja za cilj ima razvoj ovog sektora kroz saradnju klastera na nivou cijelog Balkana.

Značajnu podršku klasterima u Republici Srpskoj, a time i Klasteru “DRVO”, predstavlja i politika Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja za poslovne subjekte i članove Klastera obezbjeđuje povoljnije uslove kreditiranja investicionih programa (umanjena kamatna stopa).

Imate li neko pitanje?

Želite li postati član Klastera DRVO

Postignuti rezultati Klastera “DRVO” dobra su osnova za još uspješniji rad u budućnosti.