Nastavak incijative za sticanje praktičnog iskustva u drvoprerađivačkim preduzećima sa područja Prijedora

Od drugog polugodišta školske 2016.-2017. godine četvrti razred tehničara za obradu drveta  će dio praktičnih vježbi obavljati u okviru drvoprerađivačkih preduzeća  sa područja grada Prijedora. Praktična nastava će se mahom odvijati u preduzećima koja se bave proizvodnjiom namještaja i ostalih finalnih proizvoda:  „Javor“ D.o.o., “Grossist” D.o.o. , “Prozori Potkozaje” D.o.o, “Gavranović” D.o.o., “Carpenter Vitorog” D.o.o., “Marić” D.o.o., “Masterwood” D.o.o. i  “Stolarija Vujčić” Szr.

Nastavak spomenute incijative omogućen je kroz projekat “Praktična nastava na radnom mjestu” koji je  finansijski podržan od strane Vlade Švicarske, a sprovodi ga Agencija “PREDA-PD”. Kroz projekat je planirano jačanje kapaciteta srednjih stručnih škola za izvođenje praktične nastave kako u školi tako i u preduzećima.

 Potpisivanje ugovora o saradnji između Mašinske škole i preduzeća upriličeno je 03.02.2017. godine u Agenciji PREDA.