Klaster DRVO na konferenciji usmjerenoj na jačenje klasterskih modela

Predstavnici Klastera DRVO dali su doprinos realizaciji Konferencije „Savremeni modeli umrežavanja preduzeća-klasterski model-šansa za tekstilni sektor u BiH“ koja se održala 24.06.2020 putem on-line platforme. Koordinator Klastera DRVO, gđa Sanja Karanović predstavila je model funkcionisanja Klastera DRVO, aktivnosti koje se obavljaju prema članovima, na koji način se jačaju tehnički i drugi kapaciteti članova. Takođe su predstavljeni aktuelni projekti i incijative na kojima Klaster DRVO konstantno radi.