Jošne D.O.O. Kostajnica

Jošne d.o.o. K5ostajnica registrovana je 1999.god. sa jednim radnikom. U prvim godinama bavi se uslugom sječe i izvlačenja drvnih sortimenata, vlastitom samaricom, za Šume RS. U cilju poboljšanja i unapređenja poslovanja 2005.god. puštena je u pogon pilana. Kako raste obim poslovanja tako se i povećava broj radnika.

Da bi proizvodni proces još više zaokružili, 2010.god. instalirana i puštena u pogon sušara. Sada se elementi od drveta suše, te kao takvi prodaju ino-kupcima.

Budući da prolaženjem drvnih sortimenata kroz sve gore navedene faze proizvodnje ostaje značajan dio nus proizvoda kao što je piljevina, ostaci daske, kao i elemenata… odlučeno je da se krene u nabavku i instaliranje pogona za proizvodnju peleta. Realizacija ovog projekta trajala je u 2013. i dijelom 2014.god. Danas, Jošne d.o.o. Kostajnica imaju zaokružen proizvodni proces, siguran plasman i naplatu svojih potraživanja, izgrađen rejting u djelatnosti kojom se bavi.

Također je bitno napomenuti da je firma opremljena svim potrebnim prevoznim sredstvima, mašinama i strojevima za obavljanje potrebnih radova na terenu-kamioni, šleperi, viljuškari, bageri, skipovi, specijalni šumski traktori ….

Iz prikazanih podataka je vidljivo da firma ima trend laganog rasta iz godine u godine uz manje periodične fluktuacije zavisno od uslova na tržištu i inetrnih aktivnosti u smislu velikih investicija kada troškovi značajno rastu. Trenutno 80% prihoda ostvaruje se na ino-tržištu.