Grossist D.O.O.

Oblast proizvodnje našeg preduzeća vezana je uglavnom na proizvodnju rezane građe i drvnih sortimenata od lišćara i četinara, kao i uvozno izvozni poslovi iz te oblasti.

Konzorcij investitora Grossist Prijedor, objedinjava veći broj malih i srednjih preduzeća  iz oblasti agrara, proizvodnje, uslužnih djelatnosti i trgovine.  Konzorcij investitora takođe vrši izradu investicionih projekata za sve potencijalne investitore, kao i pružanje konsalting usluga iz raznih oblasti kao i pristup bazama podataka vezanih za nabavku opreme i ostalih usluga.

Grossist se nalazi na 7 km udaljena od grada Prijedora na magistralnom putu za  Banjaluku. Lokacija objekta, prostorni i komunikacijski uslovi u potpunosti zadovoljavaju kriterije proizvodnje i laku komunikaciju pri utovaru i istovaru sirovina i gotovih proizvoda. Orijentacija preduzeća usmjerena je ka razvoju proizvodnog kapaciteta za koje postoje realne pretpostavke uspješnosti rada i poslovanja. Dosadašnjim ulaganjima obezbijeđen je jedan dio proizvodnje, međutim za završetak kompletnog proizvodnog procesa firma će nastaviti sa faznom izgradnjom da bi dobili zaokruženu tehnološku cjelinu.

-Prva faza podrazumijeva postojeće stanje primarne prerade drveta

-Druga faza,sekundarna prerada drveta (proizvodnja svih vrsta drvnih elemenata)

-Treća faza, pogon za parenje i sušenje drvnih sortimenata

-Četvrta faza, pogon za proizvodnju ploča od sušenih elemenata, kao i pogon za proizvodnju finalnih proizvoda.