FORESDA – projekat namjenjen podršci šumarstva i drvoprerade

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme).Industrije bazirane na šumarstvu/drvopreradi imaju potencijal da postanu motor razvoja održive i konkurentne privredu u dunavskoj regiji. Ali nažalost, industrije ove regije pate od značajnih razlika, niskog nivoa internacionalizacije, nedostatka međusobne saradnje, niskog potencijala za inovacije i slično.Zbog toga je projekat FORESDA osmišljen tako da podrži transformaciju tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu/drvopreradi.

Kroz svoje aktivnosti, projekat FORESDA će: transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore; razviti inovativne prijateljske ekosisteme sa ciljem da se poboljša ili redefinišu postojeći lanci vrijednosti; poboljšati kulturu realizovanja inovacijskih aktivnosti  u MSP, kao i dalje jačanje saradnje koristeći “quadruple helix” model, te će podržati nove vidove saradnje u Dunavskom području. Ova saradnja će snažno podržati prenos znanja, saradnju i uvođenje inovacija u Dunavskoj regiji

Da bi se postigli planirani rezultati i ciljevi, projekat će:

 • Povezati sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi sa drugim relevantnim sektorima;
 • Povećati broj MSP i drugih organizacije koji deluju kao katalizatori inovacionih procesa;
 • Povezati različite zainteresovane strane u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima;
 • Razvijati nove ideje i jačati kapacitete;
 • Realizovati pilot projekte.

Zbog svog transnacionalnog pristupa, projekat FORESDA će imati značajan doprinos u:

 • Modernizaciji sektora;
 • Razvoju preduzetništva;
 • Kreiranju novih projekata za razvoj sektora šumarstva/drvoprerade u cilju jačanja njihove konkurentnosti;
 • Vraćanje proizvodnji u Evropu sa konkurentnim proizvodima dobrog kvaliteta.

Glavni rezultati projekta su:

 • Povećana efikasnost zajedničkih istraživanja i inovativnih aktivnost, što dovodi do pojave novih lanaca vrednosti sarađujući sa drugim sektorima, posebno u sektoru proizvodnje nameštaja, inovativnih proizvoda i energetske efikasnosti;
 • Poboljšani kapaciteti za upravljanje inovacijama u relevantnim organizacijama kao što su klasteri;
 • Izrađen transnacionalni pristup i strategija za održivi razvoj sektora šumarstva/drvoprerade.

Partneri na projektu su:

 • CyberForum e.V. – Njemačka
 • Regionalna agencija za ekonomski razvoj Sjevernog Švarcvalda – Njemačka
 • inno AG – Njemačka
 • Drvni industrijski klaster – Slovenija
 • Slovenski institut za šumarstvo – Slovenija
 • Salcburški univerzitet primjenjenih nauka – Austrija
 • Fondacija za promociju preduzetničtva Županije Zala – Mađarska
 • Hrvatski drvni Klaster – Hrvatska
 • Udruženje KO-FA – Pravno lice PRO WOOD Regionalnog drvnog klastera – Rumunija
 • Bugarski Klaster namještaja – Bugarska
 • Unverzitet u Beuogradu – Šumarski fakultet – Srbija
 • Zenička razvojna agencija – Bosna i Hercegovina
 • Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” – Bosna i Hercegovina
 • Innovation and Technology Transfer Salzburg GmbH – Austrija
 • Klaster za upravljanje drvetom – Austrija
 • Virovitičko-Podravinska Županija – Hrvatska
 • Ministarstvo za ekonomski razvoj i tehnologiju Republike Slovenije, Direktora za drvnu industriju – Slovenija
 • Regionalna razvojna agencja Centru – Rumunija
 • Minstarstvo za nacionalnu ekonomiju – Mađarska
 • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS – Bosna i Hercegovina

Vrijednost projekta: 2,232,950.00 €

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Za više informacija o projektu posjetiti web stranicu projekta:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda ili kontaktirati na e-mail: office@preda.rs.ba