FORESDA projekat -Kick-off sastanak u Ljubljani

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi.U projekat u vidu strateškog partnera uključeno je i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske (BiH). Projekat će se provoditi na području 9 podunavskih zemalja partnera, odnosno Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Njemačke, Rumunije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme).

Projekat ima za cilj transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore; razviti inovativne prijateljske ekosisteme sa ciljem da se poboljša ili redefinišu postojeći lanci vrijednosti; poboljšati kulturu realizovanja inovacijskih aktivnosti  u MSP-a, kao i dalje jačanje saradnje koristeći “quadruple helix” model, te će generalno podržati nove vidove saradnje u Dunavskom području.

Ciljevi i outputi projekta će biti predstavljeni na prvom sastanku konzorcija koji će se održati 06.03. i 07.03.2017. godine u Ljubljani u prostoru Slovenskog šumarskog instituta.Prvi dan će biti posvećen  održavanju radnog sastanka projektnog konzorcija, dok će drugi dan biti otvorenog tipa, posvećen svim partnerima, učesnicima projekta i svim drugim zainteresovanima.

Na ovom događaju očekuje se učešće svih partnera iz 9 zemalja, predstavnika relevantnih institucija u sektoru šumarstva/drvoprerade, te predstavnika lokalnih i državnih tijela.

Pozivamo sve zainteresovane strane da se pridruže i učestvuju na ovom događaju!

Više informacija o samom projektu možete pročitati ovdje, a za prijavu učestvovanja molimo ispuniti obrazac ili se javiti direktno na office@preda.rs.ba

Zvanični jezik sastanka je engleski.