Kozara Komerc Drvo

Kozara-komerc drvo je osnovano davne 1969. godine kao pilana. Danas je to moderno drvo-prerađivačko preduzeće koje se bavi proizvodnjom rezane građe (jela, hrast)i izradom elemenata za namještaj. U napred navedenim aktivnostima preduzeće je postiglo visok stepen specijalizacije i one predstavljaju osnove proizvodnog programa. Pored proizvodnih aktivnosti preduzeće pruža usluge sječe i transporta trupaca. Za ove aktivnosti preduzeće raspolaže vlastitim prevoznim sredstvima. Osim domaćeg tržišta proizvodi su plasirani u Hrvatsku i Italiju.

Preduzeće Kozara komerc drvo d.o.o. se takođe bavi:

1. Proizvodnjom odnosno nazubljivanjem tračnih pila svih dimenzija na željeni korak.
2. Stelitiranjem tračnih pila koje omogućava: manji utrošak pilne trake, poboljšanje kvaliteta rezanja, smanjenje utroška električne energije, povećanje produktivnosti, povećanje stepena iskorištenosti materijala koji se obrađuje, produženje vijeka trajanja stroja – brente.
3. Oštrenje
4. Peglanje
5. Varenje